خروش مردمی در سراسر مازندران/مرگ بر 3 قاتل کودکان؛ آل سعود، اسرائیل و آمریکای بی‌وجدان