موافقت رژیم صهیونیستی با ساخت 900 واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی