«ریاض» پایتخت تروریسم است/ ضمن تحسین «صبر استراتژیک» مردم یمن «دفاع استراتژیک» را حق ایشان می‌دانیم