رژیم آل‌سعود برجسته‌ترین مظهر اسلام آمریکایی‌ و وابسته‌ترین رژیم به شیطان بزرگ است