ادینیو: گل زدن من به استقلال مهم نیست، فقط به قهرمانی فکر می‌کنم