عزیزمحمدی: نمی‌ترسم ولی در مورد کی‌روش حرف نمی‌زنم