مذاکره‌کنندگان در صورت ذره‌ای تهدید مذاکره را به هم بزنند/ دولت جلاد آل سعود ریشه انگلیسی دارد