یوسف زاده: هر فردی جدول را نگاه کند، متوجه می‌شود ملوان در لیگ می‌ماند