آغاز همکاری‌های اقتصادی ازبکستان-تاجیکستان پس از 6 سال وقفه