سهمیه استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی از 3 به 5 درصد افزایش می یابد