بازی‌های همزمان به ضرر كمالوند/ پرسپولیس در تبریز سود می‌برد؟