استقلال خوزستان تمرینات خود را در کرج دنبال می‌کند