در بازی با استقلال، بازوبند کاپیتانی را به آندو می دهم | امیدوارم همه هواداران تراکتورسازی وارد ورزش