شورای نگهبان سلیقه‌ای عمل می‌کند/ موفقیت در انتخابات 92 را باید تکرار کنیم