تونی، مدافع خاطی را نپذیرفت | گردانی در بلاتکلیفی محض