یووه مذاکرات را برای جذب هافبک آرژانتینی پی اس جی آغاز کرد