کشته‌شدن 11 نفر در سفری که سفیر ایران از آن انصراف داده بود