مذاکرات منطقی را می پذیریم/ راهپیمایی ضد آل سعود در مازندران