روسیه جدیدترین دستاورد زرهی خود را معرفی کرد/تصاویر