واکنش جالب کی‌روش به درخواست ازبکستان/ باید همه هزینه‌ها را بدهند