اعطای وام یک‌میلیون تومانی به دانشجویان متقاضی سفر به عتبات