رئیس‌جمهور اریتره پس از پایان سفرش به عربستان ناپدید شده