آیت‌الله خاتمی: جنایات دولت بی‌ریشه عربستان در یمن، صهیونیستی است