الاخباريه از کشته شدن ده ها تن از تروریست ها در حومه ...