تیم مذاکره‌کننده در صورت تهدید میز مذاکره را ترک کند/آمریکا دست از پا خطا کند ملت ایران آنها را به رو