مطمئن باشید من با کی روش به مشکل نمی خورم / در آن جلسه برای انتقاد از کی روش ۳ دقیقه دست زدند