حزب استقلال‌گرای اسکاتلند به موفقیت چشم‌‌گیر در انتخابات انگلیس دست یافت