جلالی: می‌خواهند بلایی که سرمن آوردند بر سر وزیر بیاورند/ او به عنوان یک شهروند حرف زد