کشته شدن سفیران فیلیپین و نروژ در سقوط بالگرد در پاکستان