رونمایی از سمفونی پیروزی همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر