رسانه های معاند با دروغ پردازی به دنبال تحریک جوانان مهابادی هستند