وزیر بهداشت: ای کاش در همه زمینه‌ها برنامه 90 داشتیم