ایجاد سیستم هشدار دهنده علیه حضور شبه‌نظامیان در کلمبیا