گپ و گفت وزیر ارشاد با عضو ارشد نهضت آزادی/ جنتی: به شما ارادت داریم+عکس