احتمال بازگشت کاندلاس کمتر شد/ دوران همکاری خسوس به پایان رسیده است؟