با عربستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران رایزنی می‌کنیم