مسابقات بین المللی رالی خاورمیانه در تخت جمشید (عکس)