سخنان زنگنه قیمت نفت را نزولی کرد / پیش بینی نفت ۸۰ دلاری از سوی ایران