فانی: تربیت دانش‌آموز در تراز جمهوری اسلامی نیازمند معلمان بدون دغدغه معیشت است