آیت‌الله خاتمی: آمریکا دست از پا خطا کند ملت ایران آنها را به روز سیاه می‌نشاند