حضور دانش‌آموز ویدئوی «شیب، بام؟» در پشت صحنه «پایتخت ۴»