۶۰۰ دستگاه رادیولوژی جدید امسال در بیمارستان‌های دولتی مستقر می‌شود/ پزشکان عمومی حق سونوگرافی ندا