نگاه ما با مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره کارنامه نشر متفاوت است/ باید قبول کنیم که بدنه صنعت نشر ک