هرگز کار مسی را فراموش نمی‌کنم/ او به راحتی می‌توانست هت‌تریک کند/ بهترین فوتبال خود را به دنیا نشان