چرا ال جی از تکنولوژی شارژ سریع در گوشی جی ۴ استفاده نکرده است ؟!