مقابله با گروه‌ تروریستی داعش باید عملی و جدی باشد