زیر سئوال بردن کی‌روش معنا ندارد/ جلسه او با کفاشیان بی‌معنی است