حضور همراه اول در نمایشگاه بین المللی کتاب با شعار «نوترینو شو»