دعوت رسمی از رهبر انقلاب برای حضور در نمایشگاه کتاب