سال گذشته دستگاه قضایی دو ناشر را ممنوع‌النشر کرده بود/ بودجه نداریم، ناهار نمی‌دهیم